Privacy

U bent hier

Home > Privacy

Privacyverklaring Vormingplus

We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die in werking treedt op 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Als je een deelnemer bent, dan registreren wij je voornaam, naam, postadres, mailadres en telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben wij nodig om je inschrijving in orde te kunnen maken en om je betaling te kunnen koppelen aan de juiste persoon. Om die reden vragen wij naar je postadres. Je kan namelijk een naamgenoot hebben die elders in de regio woont. We vragen eveneens je mailadres. Zo kunnen we jou na je inschrijving een bevestigingsmail sturen. Op die manier weet je dat je correct ingeschreven bent. Op de bevestigingsmail vind je bovendien ook de betalingsgegevens terug en een link naar de activiteit op onze website. Zo kan je op elk moment de praktische gegevens van je activiteit terugvinden. Je telefoonnummer houden we dan weer bij om je bij dringende gevallen te kunnen contacteren of om je op de hoogte te kunnen brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. Wanneer je het inschrijfgeld overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om vlot je deelname terug te kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden. 

Wanneer je inschrijft, vragen we ook naar je geboortedatum. Deze informatie houden wij bij om statistische redenen. Met deze gegevens kunnen wij ons een beter beeld vormen van ons publiek. Onze organisatie houdt echter geen zgn. ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz. Bij de toekenning van het reductietarief kunnen 'gevoelige gegevens' wel een rol spelen. Wij houden ze echter na de toekenning niet bij.

Als je een lesgever bent, dan houden we van jou dezelfde gegevens bij als van deelnemers. Dit doen we om dezelfde redenen als bij deelnemers, maar ook om met jou een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Je persoonlijke gegevens worden bewaard in ons administratieve systeem Salesforce en kunnen worden ingezien en bewerkt door onze volledige personeelsploeg. Dit is nodig omdat iedereen van onze personeelsploeg in staat moet zijn om je inschrijving te noteren. Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door Salesforce. Je persoonlijke gegevens spelen we niet door naar derden. Een uitzondering hierop vormen activiteiten in samenwerking met partners. Deze activiteiten hebben we immers met twee of meer organisaties uitgewerkt. Dit impliceert dat de partner ook de mogelijkheid heeft om bij ons op te vragen wie de deelnemers waren.

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen.

De website verzamelt anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent  of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om je surfgedrag op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:
- Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
- Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
- Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
- Recht op bezwaar
- Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat je als deelnemer niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent. Ben je een lesgever, dan betekent dit dat je gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
- Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken
- Recht op overdraagbaarheid
- Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
- Recht op beperking van verwerking

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres: info@vormingplusob.be

GRATIS BROCHURES

Bekijk de brochures online of registreer je om de kwartaalkrant gratis in je bus te krijgen. De 'Altijd Geslaagd'-brochures vallen automatisch in de bus bij de inwoners van de betrokken gemeenten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

You must have Javascript enabled to use this form.