Ben je op zoek naar wettelijke informatie over freelancewerk

U bent hier

Home > Ben je op zoek naar wettelijke informatie over freelancewerk

Als we het woord correct gebruiken, zijn ‘freelancers’ zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Maar je hoeft geen zelfstandige te zijn om met Vormingplus in zee te gaan. Hier bieden we een beetje uitleg over de verschillende manieren van samenwerken.

1. Zelfstandige in hoofd- of bijberoep

Er wordt een overeenkomst opgesteld. Hier komen alle praktische en financiële afspraken in.
Nadat de vormingsactiviteit is afgerond, stuur je conform de afspraken een factuur of honorarium op naar Vormingplus. Hier kan je een model van honorarium downloaden.
Freelancers ontvangen een honorarium op uurbasis. Dat is een all-in-prijs (eventueel ook BTW), met uitzondering van de kilometervergoeding. We geven je inkomsten ter kennis van de personenbelasting. Voor wie geen factuur uitschreef, worden de verworven inkomsten vermeld op de fiscale fiche 281.50.
Vormingplus is niet BTW-plichtig en heeft dus geen BTW-nummer.

Interessante links over het statuut van zelfstandige en de sociale bijdragen:

 

2. Noch zelfstandige, noch in dienst van een organisatie

We stellen een overeenkomst op, waarin praktische en financiële afspraken worden overeengekomen. Je dient een honorariumfiche in.
We geven je inkomsten ter kennis van de personenbelasting. De verworven inkomsten worden vermeld op de fiscale fiche 281.50.

 

3. Uitkeringsgerechtigde werklozen

Wil je als uitkeringsgerechtigde werkloze vormingsactiviteiten begeleiden? Op www.rva.be vind je alle informatie.

 

4. Gepensioneerden en bruggepensioneerden

Gepensioneerden en bruggepensioneerden kunnen opdrachten aannemen, hoewel hier enkele voorwaarden aan verbonden zijn. Op http://www.rvponp.fgov.be/, de website van de Rijksdienst voor pensioenen, vind je praktische info.

    GRATIS BROCHURES

    Bekijk de brochures online of registreer je om de kwartaalkrant gratis in je bus te krijgen. De 'Altijd Geslaagd'-brochures vallen automatisch in de bus bij de inwoners van de betrokken gemeenten.

    Schrijf je in op onze nieuwsbrief

    You must have Javascript enabled to use this form.